Ubezpieczenia


Oferta Compensa

Mamy przyjemność poinformować o nowym programie grupowego ubezpieczenia na życie Compensa Bezpieczna Grupa w Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group.

Nowy program wchodzi w życie 1 października 2023 roku.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

 • Funkcjonariusze i Pracownicy cywilni Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ich Małżonkowie/Partnerzy oraz pełnoletnie dzieci do 69. roku życia,
 • Osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich powyżej 21 dni mogą przystąpić do ubezpieczenia w dniu 1 października 2023 r. i 1 listopada 2023 r. z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej z dotychczasowej umowy, pod warunkiem, że nie orzeczono względem nich niezdolności do pracy ani nie przebywają w hospicjum lub w placówce dla przewlekle chorych

Zakres ubezpieczenia:

Przystępujący Funkcjonariusz/ Pracownik cywilny może wybrać jeden wariant z programu podstawowego oraz dodatkowo może rozbudować zakres ochrony o cegiełkę A (życie) oraz cegiełkę dziecko.

Członek rodziny może przystąpić do tego samego lub niższego wariantu z programu podstawowego co pracownik oraz dodatkowo rozbudować zakres ochrony o cegiełkę A (życie) oraz cegiełkę dziecko.

Zniesienie karencji w dacie 1 października 2023 r., 1 listopada 2023 r. albo 1 grudnia 2023 r dotyczy:

 • wszystkich Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych, którzy przystąpią do umowy ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od początku trwania umowy ubezpieczenia (tj. z dniem: 1 października 2023 r., 1 listopada 2023 r. albo 1 grudnia 2023 r.) oraz nowo zatrudnionych Funkcjonariuszy i Pracowników cywilnych, jeśli przystąpią w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia,
 •  członków rodzin ubezpieczonych w dotychczasowej umowie Compensy lub innej umowie grupowej i przystępujących z ciągłością ubezpieczenia.

Wybrane korzyści ubezpieczenia:

 • wysokie świadczenia, szeroki zakres ochrony
 • ochrona odpowiadająca potrzebom funkcjonariuszy
 • możliwość rozszerzenia zakresu o pakiety dodatkowe – wykaz na ulotce z programem
 • BRAK KARENCJI – zgodnie z opisem na ulotce z programem
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego – wariant VIP plus: 64 jednostki chorobowe
 • szeroki katalog operacji medycznych – aż 611 operacji
 • leczenie specjalistyczne – 15 zabiegów medycznych
 • wypłata za pobyt w szpitalu w następstwie choroby min. 2 dni (jedna zmiana daty), wypłata pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku min. 1 dzień (bez zmiany daty),
 • rozszerzenie zakresu o PARTNERA – wskazując partnera w deklaracji przystąpienia podając imię, nazwisko i PESEL obejmu go zakres tak jak współmałżonka tj. : śmierć partnera , śmierć rodziców partnera, poważne zachorowania partnera
 • poważne zachorowanie małżonka – wariant max: 57 jednostek chorobowych
 • poważne zachorowanie dziecka – 31 jednostek chorobowych
 • szeroki zakres świadczeń ASSISATNCE
 • szybka realizacja świadczeń – poprzez stronę internetową www.compensa.pl, możliwość zgłoszenia roszczeń również w formie e-mail: roszczenia@compensazycie.com.pl
 • możliwość kontynuacji ubezpieczenia grupowego w Compensa po ustaniu zatrudnienia, specjalnie dedykowany program dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Emerytowanych Pracowników Cywilnych Straży Granicznej w Compensa – wdrożenie planowane na 01.10.2023 r. – informacje już niebawem

Osoby obsługujące:
Grzegorz Rostecki       

Dokumenty do pobrania:


Oferta Allianz

Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie posiada zawartą umowę z firmą ubezpieczeniową Allianz.

Osoba obsługująca:
Pani Barbara Sereda

Oferta Grupowego Ubezpieczenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz współmałżonków i pełnoletnich dzieci

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja grupowe_przystąpienia 2019.pdf

Oferta-Straz-Graniczna-2018

Warianty ubezpieczenia .pdfOferta Allianz ubezpieczenie OC

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ubezpieczonych funkcjonariuszy i pracowników, od dnia 1 listopada suma ubezpieczenia przy GRUPOWYM UBEZPIECZENIU OC ZAWODOWYM TUiR ALLIANZ POLSKA S.A., wzrasta z 15 000,00 zł na 20 000,00 zł. Składka miesięczna za ubezpieczenie wynosi 19,- zł. W załączeniu oferta.

Prowadzący:
Pani Aneta Wójcik


Opieka medyczna PZU

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu NSZZ FSG przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej mamy przyjemność poinformować o nowym programie ubezpieczenia zdrowotnego Opieka medyczna PZU.

Ubezpieczenie Opieka medyczna PZU to profesjonalna opieka lekarska w prywatnych placówkach medycznych w blisko 600 miastach (również powiatowych). Wykaz placówek znajdziesz na stronie: zdrowie.pzu.pl/lekarze-i-placowki

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

– funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Straży Granicznej, którzy nie ukończyli 76 lat,

– małżonkowie lub partnerzy życiowi, którzy nie ukończyli 76 lat,

– dzieci.

Korzyści z ubezpieczenia zdrowotnego:

– zapewniamy dostęp do wielu konsultacji specjalistycznych i badań diagnostycznych,

– umawiamy wizyty z zakresu chorób wewnętrznych (interna), pediatrii i medycyny rodzinnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia, a na konsultacje specjalistyczne w ciągu 5 dni roboczych,

– nie wymagamy skierowań na konsultacje specjalistyczne,

– dostęp do konsultacji telemedycznych (za pośrednictwem telefonu, czatu i wideoczatu),

– receptę na leki, które przyjmujesz stale możesz uzyskać bez wizyty u lekarza,

– zapewniamy zwrot kosztów za badania lub wizyty lekarskie wykonane w dowolnej placówce, która nie współpracuje z PZU.

Wizytę u lekarza umawiamy za pośrednictwem:

serwisu mojePZU: na stronie moje.pzu.pl lub aplikacji mobilnej mojePZU

– całodobowej infolinii PZU Zdrowie pod numerem 801 405 905 lub 22 505 15 48

Informacje o Programie i kontakt w sprawie ubezpieczenia:

Grzegorz Rostecki

e-mail: grzegorz.rostecki@strazgraniczna.pl

tel.: IP 66 55 368

Budynek Finansów, pokój nr 5

Piotr Kowalczyk

PZU Życie S.A

tel. 603 396 544


Ubezpieczenie emerytalne byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem emerytalnym byłych funkcjonariuszy Straży Granicznej, prosimy o kontakt z panem Dariuszem Wulczyńskim kom. 606190172

Ubezpieczenie_emerytalne_funkcjonariuszy_Strazy_Granicznej .pdf

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE- EMERYCI SG

druk deklaracji zycie

OWU_Karta aptecznapdf

OWU Operacje Chirurgiczne

OWU PZU zycie

Ulotka Emeryci SG Program PZU zycie

Ubezpieczenie zdrowotne Opieka Medyczna PZU Życie- EMERYCI SG

PZU OC OP ulotka

Deklaracja przystapienia Opieka Medyczna S

Instrukcja dot wyplat swiadczen i cennik swiadczen

OWU Opieka Medyczna

PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT

PZU_Opieka_Medyczna_KOMFORT_PLUS

PZU_Opieka_Medyczna_STANDARD

ulotka oms


Oferta HDI – ubezpieczenie OC

Prowadzący:
Pani Barbara Sereda

Dokumenty do pobrania:

Nowe warunki ubezpieczenia OC HDI Asekuracja >>plik
Deklaracja >>plik