Zarząd Oddziałowy

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG PRZY NOSG

Krzysztof WIŚNIEWSKI


PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁOWEGO NSZZ FSG PRZY NOSG

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego SKARBNIK – Tomasz SKRECZKO

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego SEKRETARZ – Sławomir KUŹMIŃSKI


Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego Wojciech BARAN (PSG Horodło),

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego Adam FLAGA (PSG Chłopiatyn),

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego Tomasz PUCHALSKI (PSG Hrubieszów),

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego Dariusz RUBACH (PSG Terespol),

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego Ernest SOSIDKO (PSG Biała Podlaska),

Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziałowego Marcin ZABAWA (PSG Terespol).


PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ

Urszula SZCZYGIELSKA- WRÓBEL