Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Zarząd Oddziałowy w Chełmie

22-100 Chełm ul.Trubakowska 2

NIP 563 15 52 214

REGON 110143332

konto:

PKO Bank Polski

96 1020 1563 0000 5302 0183 0082