Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej 

Zarząd Oddziałowy w Chełmie

22-100 Chełm ul.Trubakowska 2

NIP 563 15 52 214

REGON 110143332

konto:

BNP Paribas Bank Polska S.A.

15 2030 0045 1110 0000 0218 7670