Aktualizacja oferty 29.07.2022r

Miło mi poinformować, iż mając na względzie naszą dobrą współpracę, przygotowaliśmy dla członków związków ZO NSZZFSG nową ofertę rabatową w ramach kart pracowniczych.


LOTOS Paliwa proponuje członkom Związków Zawodowych Straży Granicznej możliwość pozyskania kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS i LOTOS Optima. Najważniejsze informacje dotyczące kart znajdują się poniżej

Możliwe do uzyskania dzięki karcie rabaty są następujące:

 Rabat w sieci stacji z wyłączeniem stacji MOPRabat na stacjach MOP
Paliwa standard12 gr/l17 gr/l
LPG7 gr/l12 gr/l
Paliwa Dynamic18 gr/l23 gr/l
Usługi myjni15,00%
Oleje i płyny do spryskiwaczy10,00%
Cafe Punkt10,00%

Stacje MOP to stacje przy autostradach i drogach ekspresowych.

WNIOSEK:

wniosek o kartę _RODO.pdf

  • Wydanie i korzystanie z kart jest bezpłatne.
  • Członek może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko.
  • Miesięczny limit zakupów z rabatem to 2000 zł.
  • Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane żadne opłaty.
  • Płatność następuje na stacji po cenie z naliczonym rabatem – nie są wymagane żadne zabezpieczenia kredytowe ani depozyt.
  • Użytkownik karty ma prawo udostępniać posiadaną kartę dowolnym członkom rodziny w granicach przyznanego limitu zakupów.
  • Każda z kart jest zabezpieczona kodem PIN. Wraz z kartą dostarczamy tzw. PIN startowy; jego zmiana jest niezbędna przed pierwszym użyciem karty. Zmianę wykonuje się na stacji paliw prosząc kasjera o wybranie na kasie polecenia „FLOTA zmiana kodu PIN karty LOTOS Biznes”.

Uwaga – oferta przeznaczona jest dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej, do transakcji przy użyciu tych kart nie ma możliwości wystawienia faktur VAT. Osoby prowadzące działalność prosimy o zgłoszenie zainteresowania mailem na adres: magdalena.morawska@lotospaliwa.pl, istnieje możliwość podpisania umowy na karty na identycznych warunkach rabatowych, jak w ofercie powyżej.

Znajdź stację paliw LOTOS

Zapraszamy.