08 grudnia 2023roku. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. lubelskiego zorganizowała wspólne spotkanie opłatkowe.

Na początku spotkania minutą ciszy, wszyscy uczestnicy uczcili pamięć policjantów, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych we Wrocławiu.

Następnie ks. płk SG Wiesław Kondraciuk rozpoczął modlitwę, po której wspólnie wszyscy odśpiewali kolędę oraz podzielili się opłatkiem i złożyli sobie świąteczno-noworoczne życzenia.

Obecnością na spotkaniu zaszczycili m.in :

Generał brygady Straży Granicznej Jacek Szcząchor – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Staży Granicznej.

Nadinspektor Artur Bielecki – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

St. brygadier Tomasz Podkański – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej W Lublinie.

Dr Artur Krukowski – Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Inspektor Krzysztof Guściora – Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno- Skarbowego

płk Piotr Burak – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie oraz Dyrektorzy jednostek penitencjarnych okręgu Lubelskiego.

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZFSG Dariusz Rubach.

Członek Zarządu WDB S.A. Radosław Grzęda

Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Grupowych, Broker w WDB S.A. Sylwia Więckiewicz.

Przewodniczący Federacji ZZ SM woj. lubelskiego mjr Andrzej Mazurek – Przewodniczący  ZO NSZZ FiPW w Lublinie.
Pan Łukasz Kunek – Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków Florian,
Pan Dariusz Łazarczuk – V-ce Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku zawodowego Strażaków Florian,
Pan Piotr Pyszko – V-ce Przewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków Florian,
st. asp. Waldemar Bałkowiec –  Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Strażaków Florian
nadkom. Andrzej Wójcik – Przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policji w Lublinie,
mjr Krzysztof Wiśniewski –  Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie.
kom. Dariusz Nowak – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Izbowej Związku Zawodowego Celnicy pl Izby Administracji Skarbowej w Lublinie,

Oraz związkowcy służb mundurowych woj. Lubelskiego.