02 lutego 2024 roku, w piątkowy wieczór Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz towarzyszący jej soliści w sala koncertowej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego przenieśli wszystkich gości w niezwykłą podróż po utworach muzyki klasycznej, popularnej, filmowej oraz niezapomnianych przebojach polskiej muzyki rozrywkowej.

Imprezę, zorganizowaną przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie przy wsparciu Zarządu Oddziałowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Chełmie , swoim patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego. Wydarzenie brało udział w programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest samorząd województwa lubelskiego. Program ten ma na celu m. in. pielęgnowanie polskości, ochronę pamięci oraz dziedzictwa narodowego.

Na widowni uroczystego koncertu karnawałowego zasiedli funkcjonariusze i pracownicy Nadbużańskiego Oddziału SG wraz z rodzinami oraz inni zaproszeni goście.

Licznie zgromadzonych gości przywitał płk. SG Piotr Grytczuk – Zastępca Komendanta Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, który był głównym organizatorem koncertu. W swoim wystąpieniu Komendant podkreślił, iż to wydarzenie muzyczne zainaugurowało przypadający w tym roku jubileusz obchodów 100-lecia powołania Korpusu Ochrony Pogranicza oraz 550 – lecia województwa lubelskiego.

Zgromadzoną publiczność poprowadzili przez to wyjątkowe widowisko muzyczne ppłk SG Marta Pogoda oraz plut. SG Bartłomiej Grasza, zaś Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprezentowała utwory pod batutą ppłk. SG Leszka Mieczkowskiego. Na scenie wystąpili soliści: Iwona Chruślicka, Natalia Zabrzeska-Borowiec, Kasia Dąbrowska, Tomasz Jarosz oraz Kacper Kuszewski. Widownia filharmonii lubelskiej nagrodziła artystów owacją na stojąco.