Deklaracja przystąpienia

Deklaracja przynależność do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Deklaracja_NSZZ_FSG_załącznik-RODO.pdf