Dokumenty

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami NSZZ FSG

Deklaracja_NSZZ_FSG_załącznik-RODO.pdf

Statut NSZZFSG

Ustawa o związkach zawodowych