W odpowiedzi na pismo o sygnaturze Nr FAX-KG-FI-1662/15 z dnia 30 października 2015 roku do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenierada_ministrow funkcjonariuszy Straży Granicznej, przedstawiam stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej: NSZZ FSG wnosi o zmianę § 1. na brzmienie: „Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Granicznej ustala się na 3,10.”. Wzrost wielokrotności kwoty bazowej w proponowanej wysokości chociaż w niewielkim stopniu spowodowałoby urealnienie wysokości uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej.

kwota_bazowa_straz_granicznaźródło http://www.nszzfsg.org