Odpowiedź od Komendanta Głównego Straży Granicznej w sprawie wstrzymania w miesiącu lipcu 2016 roku urlopów funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Odpowiedz_w_sprawie_urlopow_lipiec.pdf