Informujemy, iż osoby, które przystąpiły do Ubezpieczenia L4 w ramach umowy z ochroną od 01.10.2015-30.09.2016, regularnie opłacają składkę ubezpieczeniową mogą wyjątkowo bez okresu karencji 6 m-cy dokonać ubezpieczenie_straz_granicznazmiany wariantu na niższy tj. z wariantu Complex, Rozszerzonego Plus lub Rozszerzonego na Podstawowy (składka 9,90 zł/mc)  w terminie do 31 grudnia 2015r. Po okresie 31 grudnia 2015r. zmiany wariantu można dokonać po upływie 6 miesięcy od dnia przystąpienia do niniejszej Umowy tylko na wariant wyższy. W celu zmiany wariantu prosimy taką informację kierować drogą e-mail na adres: biuro@ekupartner.pl