W dniu 18 października 2016 r. z okazji Święta Niepodległości odbyły się uroczyste obchody 25 – lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej w Chełmie.

Uroczystość odbyła się w 11_listopad_2016_nosg_-29gościnnych progach Biblioteki Publicznej w Chełmie, następnie członkowie związków bawili się w restauracji ,,Edels,, w Chełmie. Wśród gości nie zabrakło Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ FSG kol. Marcina Kolasy, a także byłego Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie Ryszarda Suduła. Po przywitaniu zaproszonych gości Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie mjr SG Lech Skibicki podziękował za przybycie, przybliżył historię oraz określił ramy działania związku w Chełmie na najbliższe lata.W uroczystej oprawie przy sztandarze NSZZ FSG nastąpiło odznaczenie medalami 25-lecia Powstania NSZZ FSG w liczbie 228 osób, które przyczyniły się do powstania organizacji, jej dzisiejszego kształtu i wizerunku oraz w dowód podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w działalność związkową.

11_listopad_2016_nosg_-2W uroczystościach uczestniczył gen. bryg. SG Wojciech Skowronek – Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, który w swym wystąpieniu podkreślił, iż wywalczona niepodległość była długo oczekiwanym wydarzeniem, ale także niezwykle odpowiedzialnym wyzwaniem wymagającym nieustannej pracy i troski o jej umocnienie i utrzymanie. Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości jest znakomitą okazją do złożenia podziękowań za pełną wyrzeczeń służbę w ochronie nienaruszalności granicy państwowej oraz za niezłomne trwanie na straży bezpieczeństwa Państwa Polskiego oraz dbania o jego interesy. To wyjątkowa okazja do wręczenia wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom odznaczeń   i awansów.

11_listopad_2016_nosg_-2911_listopad_2016_nosg_-2811_listopad_2016_nosg_-2711_listopad_2016_nosg_-2611_listopad_2016_nosg_-2511_listopad_2016_nosg_-2411_listopad_2016_nosg_-2311_listopad_2016_nosg_-2211_listopad_2016_nosg_-2111_listopad_2016_nosg_-2011_listopad_2016_nosg_-1911_listopad_2016_nosg_-1811_listopad_2016_nosg_-1711_listopad_2016_nosg_-1611_listopad_2016_nosg_-1511_listopad_2016_nosg_-1411_listopad_2016_nosg_-1311_listopad_2016_nosg_-1211_listopad_2016_nosg_-1111_listopad_2016_nosg_-1011_listopad_2016_nosg_-911_listopad_2016_nosg_-811_listopad_2016_nosg_-711_listopad_2016_nosg_-611_listopad_2016_nosg_-511_listopad_2016_nosg_-411_listopad_2016_nosg_-311_listopad_2016_nosg_-211_listopad_2016_nosg_-1

foto Wojciech Kopeć