Już od pięciu lat funkcjonariusze członkowie zarządu terenowego we Włodawie są opiekunem miejsca pamięci w Mielnikach na Ukrainie.

Jak co roku tak i w 2016 roku grupa funkcjonariuszy-związkowców pod przewodnictwem kol. Dariusza Grządkowskiego porządkowała cmentarz oficerów Korpusu Ochrony Pogranicza w Mielnikach na Ukrainie.
Inicjatywa kolegów związkowców to wzorowy przykład pamięci o pomordowanych obrońcach granic Rzeczypospolitej.

wlodawa_nszzfsg_pamiec_poleglym_kop-1

wlodawa_nszzfsg_pamiec_poleglym_kop-2