W dniu 01.12.2016 roku w Komendzie Głównej SG odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ FSG. Uczestnikami cyklicznego spotkania byli członkowie Prezydium NSZZ FSG, Przewodniczący Zarządów Oddziałowych NSZZ FSG, członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej.

Wśród zaproszonych gości byli Jakub Skiba Sekretarz Stanu w MSWiA, Komendant Główny SG płk SG Marek Łapiński oraz Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Adam Miksiewicz.

Na posiedzeniu zatwierdzono preliminarz budżetowy na 2017 rok, członkowie Zarządu Głównego przyjęli ogólny kształt projektu ustaw modernizacji na lata 2017-2020. posiedzienie_nszzfsg
Wiceminister Jakub Skiba potwierdził, że podwyżki będą zagwarantowane od stycznia 2017 roku, ale nie określono jeszcze sposobu ich podziału. NSZZ FSG stoi na stanowisku, co zostało wyraźnie podkreślone, że podwyżka powinna trafić w równych wysokościach dla funkcjonariuszy, a na chwilę obecną bez zmiany rozporządzenia płacowego jedyna taka możliwość to wzrost dodatku za stopień.

Kolejnym tematem posiedzenia była sprawa projekty ustawy dezubekizacyjnej z dnia 12 sierpnia 2016 roku którą NSZZ FSG opiniował i wniósł krytyczne uwagi. W związku z innym kształtem projektu „ustawy dezubekizacyjnej”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 2016 roku oraz złych zapisów dotyczących wysokości rent i emerytur żołnierzy WOP postanowiono, że sprawa zostanie przedstawiona przez Przewodniczącego ZG NSZZ FSG Mariusza Tyla w ramach Forum Dialogu Społecznego co do zasad sposobu konsultacji aktów prawnych i prowadzenia dialogu społecznego.
Wiceminister Jakub Skiba odniósł się do wystąpienia Prezesa Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Adama Miksiewicza. Stwierdził, że stanowisko Rządu RP w sprawie projektu  ustawy dezubekizacyjnej zostało zaprezentowane w ostatnim dokumencie. W ocenie Wiceministra Straż Graniczna powinna być w pierwszej kolejności utożsamiana z KOP.

W trakcie spotkania przedstawiciela Zarządu Głównego NSZZ FSG przedstawiali problemy nurtujące funkcjonariuszy min. w zakresie wyposażenia w środki ochrony osobistej funkcjonariuszy (zakupu lekkich kamizelek kuloodpornych), umundurowania, sprzętu transportowego i problemów kadrowych w granicznych jednostkach organizacyjnych, powodów zwolnień ze służby funkcjonariuszy jeszcze w służbie przygotowawczej oraz planowanych zmian organizacyjnych w zasięgach terytorialnych Oddziałów SG i strukturach ośrodków szkoleń SG.

Podjęto szereg uchwał dotyczących bieżącego funkcjonowania Związku min.:

– kolejnego wsparcia finansowego w ramach prowadzonego pozwu zbiorowego dotyczącego waloryzacji pensji funkcjonariuszy,

– udzielenia pomocy finansowej funkcjonariuszom,

– zatwierdzono decyzje Prezydium z 5 listopada 2016 roku.

Protokolant

Wiceprzewodniczący ZG NSZZ FSG Robert Ziętarski