Przedstawiamy propozycję nowego programu ubezpieczeniowego Straż Graniczna 2020 dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz ich małżonków albo partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci, przygotowaną we współpracy z WDB S.A.

W ramach programu proponujemy Państwu ubezpieczenie podstawowe o wyjątkowo szerokim zakresie ochrony (grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus) oraz szereg ubezpieczeń dodatkowych, aby mogli Państwo kompleksowo zabezpieczyć życie zarówno własne, jak i swoich najbliższych.

Świadczenia zdrowotne

W ramach dodatkowego ubezpieczenia Leczenie szpitalne oraz Leczenie szpitalne Plus wydłużyliśmy okres odpowiedzialności za pobyt w szpitalu z 90 do 180 dni w roku polisowym. Aby uzyskać świadczenie za pobyt w szpitalu, hospitalizacja musi trwać min. 1 dzień (jeśli była spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem) albo 3 dni (jeśli była spowodowana chorobą).
Nasza ochrona obejmuje wystąpienie u głównego ubezpieczonego jednej z 32 ciężkich chorób, a u małżonka albo partnera życiowego – jednej z 31 ciężkich chorób.
W ramach dodatkowego ubezpieczenia grupowego na wypadek ciężkiej choroby ubezpieczonego, ciężkiej choroby małżonka i ciężkiej choroby dziecka, wprowadziliśmy zmianę rodzaju choroby z neuroboreliozy na boreliozę.

Ubezpieczenie Cztery Pory Roku

W ramach ubezpieczenia Cztery Pory Roku pokrywamy 80% ceny leków objętych zakresem ubezpieczenia.
Dofinansowanie działa już w chwili zakupu leku w ponad 8000 aptek w całej Polsce.

Ubezpieczenie W Razie Wypadku

Proponujemy zakres ubezpieczenia dostosowany specjalnie do potrzeb funkcjonariuszy Straży Granicznej.

  • Zapewniamy ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę, na całym świecie – już od momentu przystąpienia do ubezpieczenia.
  • Nasza ochrona obejmuje wypadki: w życiu codziennym (np. pożar, utonięcie, porażenie prądem, wybuch gazu), podczas uprawiania sportu (jogging, jazda na rowerze, gra w piłkę, żeglarstwo, narciarstwo itp.) oraz związane z ruchem drogowym, kolejowym i powietrznym.
  • Zapewniamy wsparcie finansowe w razie oparzenia, złamania kości i trwałego inwalidztwa.
  • W razie śmierci ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem, wypłacimy jego bliskim pieniądze, które mogą im pomóc spłacić zobowiązania finansowe (np. kredyt).

Do ubezpieczenia mogą przystąpić funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej oraz ich małżonkowie albo partnerzy życiowi i pełnoletnie dzieci, którzy dniu złożenia deklaracji przystąpienia ukończyli rok życia (pełnoletnie dzieci – 18. rok życia) i nie ukończyli 69. roku życia.

W nowym programie znieśliśmy karencje dla ubezpieczonego, jego małżonka albo partnera życiowego oraz dziecka przez pierwsze 3 miesiące od uruchomienia danej polisy oraz przez pierwsze 3 miesiące od momentu nabycia uprawnień przez ubezpieczonego, małżonka, partnera życiowego oraz pełnoletniego dziecka.