W dniu 16 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej.

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID 19 posiedzenie odbyło się w formie zdalnej za pomocą wideo konferencji.

Głównym tematem obrad było podsumowanie działalności naszej organizacji w ostatnim kwartale.

Przewodniczący Zarządu Oddziałowego przekazał informacje z posiedzenia Zarządu Głównego które odbyło się 9 grudnia w którym to Komendant Główny gen. dyw. SG Tomasz Praga przekazał informację, że dzięki Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i działaniom kierownictwa Straży Granicznej środki na dodatki służbowe i funkcyjne dla funkcjonariuszy SG zostały zachowane. Dotyczy to także środków przewidzianych na nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej, które mają być zrealizowane przed Świętami Bożego Narodzenia.

Komendant Główny w odpowiedzi na wystąpienie NSZZ FSG z dnia 26 listopada 2020roku w sprawie propozycji przyznania dodatku kontrterrostycznego dodatkowym grupom funkcjonariuszy Straży Granicznej przekazał, że z uwagi na charakter i rodzaj zadań realizowanych przez funkcjonariuszy wart ochronnych zasadne jest uwzględnienie także tej kategorii funkcjonariuszy, jako uprawnionych do otrzymania dodatku kontrterrostycznego oprócz funkcjonariuszy pełniących służbe w WZD którzy otrzymają dodatek w wysokości 500zł. Natomiast funkcjonariuszom pełniącym służbę w grupie lub zespołach interwencji specjalnych w przejściach lotniczych posiadającym uprawnienia do prowadzenia samodzielnych działań minersko-pirotechnicznych zostanie zwiększony na stałe dodatek o kwotę 400zł. Pozostali funkcjonariusze GIS i ZIS nie posiadający takich uprawnień otrzymają kwotę 300zł.

Następnym punktem wideo konferencji było spotkania z Komendantem Nadbużańskiego Oddziału SG gen.bryg. SG Jacekiem  SZCZĄCHOREM oraz z Zastępcą Komendanta d/s Logistycznych płk SG Łukaszem ĆWIKIEM. Omówiono sprawy bieżące m.in związane z pojazdami służbowymi oraz sprzętem specjalistycznym wykorzystywanym w służbie. W pytaniach do Pana Komendanta poruszono temat z planowaniem służb, oraz sposobie naliczania dodatku w postaci świadczenia pieniężnego w zamian za wyżywienie w przypadku pełnienia służby na wolnym powietrzu powyżej 4 godz.

Na zakończenie spotkania Komendant gen.bryg. SG Jacek SZCZĄCHOR przekazał wszystkim związkowcom, funkcjorariuszom Nadbużańskiego OSG serdeczne życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021.