Created with GIMP

W dniu 30 listopada 2022 roku, Komitet Protestacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej podjął decyzję, że w przypadku braku realizacji żądań NSZZ FSG, rekomenduje Zarządowi Głównemu NSZZ FSG rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji protestacyjnej z dniem 15 grudnia 2022 roku. Działania prowadzone przez NSZZ FSG będą zgodne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Komitet Protestacyjny NSZZ FSG przygotował zakres działań, jakie zostaną podjęte w przypadku braku osiągnięcia porozumienia z MSWiA.

Komitet Protestacyjny NSZZ FSG informuje, że ogłoszenie akcji protestacyjnej nie wyklucza kontynuowania negocjacji z MSWiA.

Biuro ZG NSZZ FSG