Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej za tak liczny udział w manifestacji zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Związkowcy zrzeszeni w NSZZ FSG pokazali swoje niezadowolenie, a jednocześnie determinację w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów jakimi są ,waloryzacja uposażeń funkcjonariuszy na poziomie nie niższym niż realny poziom inflacji, oraz wprowadzenia jej od 1 stycznia 2023 roku. Nie ma naszej zgody na dzielenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, na tych z zewnętrznej i wewnętrznej granicy. Granica jest jedna i jedna jest Straż Graniczna. Dlatego żądamy przywrócenia dodatku granicznego dla wszystkich funkcjonariuszy chroniących granic Naszej Ojczyzny! . Będziemy dążyć do wprowadzenia dla nas satysfakcjonujących rozwiązań finansowych.