Informacja.

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi warunkami ubezpieczenia GENERALI

SG informacja nowe NNW-GENERALI – porównanie 2017.pdf

Straż Graniczna oferta NNW 20170929.pdf

Do ubezpieczenia mogą przystąpić: Funkcjonariusze i pracownicy cywilni Straży Granicznej oraz ich dzieci (bez względu na wiek) i małżonkowie/Partnerzy, a także emerytowani funkcjonariusze i pracownicy cywilni Straży Granicznej, a także rodzice/ teściowie funkcjonariuszy/ pracowników cywilnych Straży Granicznej.