KORZYŚCI Z ASYSTY PRAWNEJ
Otrzymanie za relatywnie niską składkę 2,90 zł/mc dostępu do Usług Prawnych
Unikanie wysokich kosztów wynagrodzenia prawników w momencie wystąpienia zdarzenia, tj., gdy pomoc prawna wydaje się być niezbędna
„POSIADANIE WŁASNEGO PRAWNIKA NA TELEFON”
Poczucie bezpieczeństwa i anonimowość
Oszczędność czasu
Minimum formalności
Brak limitu osób przystępujących do programu.

W ramach Asysty Prawnej przysługują następujące świadczenia:
Informacje Prawne, które obejmują:
informowanie o procedurze prowadzenia sporów prawnych oraz ochrony swoich praw

informowanie o kosztach prowadzenia sporów prawnych (wycena)
przesyłanie tekstów aktualnych oraz historycznych aktów prawnych
przesyłanie wzorów pism prawnych i umów powszechnego obrotu (Kodeks cywilny)
udzielania informacji teleadresowych o sądach, prawnikach, notariuszach itp.

Konsultacje i Porady Prawne- rozumiane jako rozmowa o zaistniałym problemie prawnym, udzielenie informacji prawnej o powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, orzecznictwie i poglądach doktryny w zakresie problemu prawnego, z którym zgłosił się ubezpieczony wraz z zasugerowaniem sposobu postępowania w zakresie problemu prawnego ustalonego podczas Konsultacji Prawnej.
Opinie prawne – przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w trakcie Konsultacji prawnej do odpowiedniej normy prawnej poprzez dokonanie analizy treści otrzymanych informacji lub dokumentów oraz jej interpretację i zasugerowanie korzystnego postępowania.
Imienne dokumenty prawne- przygotowanie dokumentów, np. wezwania do zapłaty, wezwania do podjęcia innych działań lub zaniechania działań, pełnomocnictwa, pozwu, odpowiedzi na pozew, sprzeciwu lub zarzutów od nakazu zapłaty, wniosku w postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, pism i wniosków w sprawach administracyjnych i cywilnych, umów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

LIMITY ŚWIADCZEŃ PRAWNYCH
Informacja Prawna- BEZ OGRANICZEŃ
Konsultacja i Porada Prawna- BEZ OGRANICZEŃ
Opinie Prawne oraz Imienne Dokumenty Prawne- łącznie do 4 w okresie 12 miesięcy

 

Szczególne Warunki Ubezpieczenia.pdf

Deklaracja przystąpienia do Ubezpieczenia Pomocy Prawnej.pdf

OFERTA ASYSTY PRAWNEJ.pdf