12 lipca 2012 roku, w gościnnym Sawinie niedaleko Chełma odbyło się zebranie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie. W trakcie obrad poruszano zagadnienia związane z pragmatyką służby oraz podsumowano pierwsze półrocze 2012 roku. Przewodniczący Zarządu Oddziałowego, kol. Andrzej Staniec przekazał informację, że zakładane podwyżki uposażeń o 300 złotych brutto dla każdego z funkcjonariuszy Straży Granicznej są niezagrożone i jak zapewnia strona rządowa zostaną wypłacone zgodnie z deklaracjami, 1 października 2012 roku.

W drugiej części obrad odbyła się miła uroczystość podziękowania za 33 lata służby w Wojskach Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej naszemu koledze, byłemu (będącemu przez dwie kadencje) Przewodniczącemu Organizacji Oddziałowej w Chełmie, ppłk SG dr Ryszardowi Sudułowi, który z początkiem lipca odszedł na zasłużoną emeryturę. Dziękujemy za wszystko co zrobiłeś dla związków.