II Międzynarodowy Rajd Rowerowy – Straż Graniczna i Przyjaciele –

 „Szlakiem Zabytków Przeszłości- Bełz i Okolice” 

06-07.07.2013r

Zapraszamy serdecznie funkcjonariuszy, pracowników cywilnych Straży Granicznej i ich bliskich, miłośników jazdy na rowerze oraz zabytków pogranicza polsko-ukraińskiego                      do aktywnego uczestnictwa w w/w przedsięwzięciu turystycznym.

Koszt rajdu- 120 zł/osoba ( nocleg, poczęstunek, obiado-kolacja, śniadanie, ubezpieczenie, obsługa techniczna, bus+kierowca, pamiątkowe koszulki oraz dyplomy uczestnictwa)

Organizatorzy:

Placówka Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej , Koło Terenowe PTTK w Lubyczy Królewskiej, Starostwo Tomaszowskie, Wójt Gminy Lubycza Królewska, Wójt Gminy Ulhówek,  Rejon  Sokalski , Rejon Żółkiewski, Miasto Rawa Ruska, Miasto Bełz, Velorava- Rawa Ruska

Dzień I  (70 km*)

 

6.15 – 6.45 – rejestracja uczestników (rejon drogowego przejścia granicznego w Hrebennem)

6.45 – 7.00 – przejazd uczestników na Przejście Graniczne w Hrebennem,

7.00 – 7.30 – odprawa paszportowa i dojazd do m. Rawa Ruska (5,5 km)

7.30 – 7.45 – spotkanie z władzami miasta Rawa Ruska oraz z naszymi przewodnikami,

8.00 –  9.30 – zwiedzanie Rawy  Ruskiej :

-Klasztor O. Reformatów z 1725 roku z kościołem p.w. św. Michała,

– Kościół parafialny p.w. Św. Józefa z 1776 roku,

– Dawny klasztor Felicjanek z końca XIX wieku,

– Cerkwie p.w. św. Jerzego z 1846 roku oraz pw. Przemienienia Pańskiego z 1837 roku,

9.30 – 14.00 – Przejazd na trasie Rawa Ruska- Uhnów (18, 5 km)

 Rzyczki : zwiedzanie umocnień Linii Mołotowa, bunkry i schrony bojowe,

 Poddębce: zabytkowa przedwojenna drewniana zabudowa miejscowości oraz zwiedzanie cerkwi,

Uhnów:

– Kościół Wniebowzięcia NMP z 1695 roku,

– Cerkiew Narodzenia Bogurodzicy z lat 1854-57 wraz z drewnianą dzwonnicą,

– Modernistyczna synagogę z początku XX wieku wraz ze szkołą żydowską,

– Klasztor Felicjanek z XIX wieku,

– Murowana plebania z XVII wieku,

– Młyn z XIX wieku z częściowo zachowanymi urządzeniami,

– Dobrze zachowana typowo galicyjską zabudowę drewnianą,

– Figura Matki Boskiej ustawiona na postumencie wykonanym z tzw. skamieniałych drzew,

– Wały ziemne dawnego zamczyska

14.00 – 15.00 – poczęstunek oraz odpoczynek (pieczenie kiełbasek) okolice Uhnowa

15.00 – 18.00 – Przejazd na trasie Uhnów- Bełz (19 km), mijamy Zastawne, Korczów, Staje zwiedzając jednocześnie zabytki sakralne (cerkwie) i nie tylko

18.00 – 19.00-  zakwaterowanie oraz czas wolny,

19.00 – 24.00- kolacja – spotkanie z władzami Bełza oraz Komendantem PSGU Bełz**

 

*liczba kilometrów do m. Ostrów, do m. Bełz -55 km.

**organizacja  I dnia rajdu  może ulec zmianie, możliwy dojazd rowerami  lub autokarem do

m. Ostrów na festyn ludowy i z powrotem do Bełza)

 

Dzień II  (43km)

 

7.00 – 7.30- śniadanie

7.30 – 9.30- zwiedzanie zabytków Bełza:

– Kościół i klasztor Dominikanek z 1635 roku, dziś cerkiew,

– Kościół i klasztor Dominikanów z XVII wieku, od II wojny światowej w ruinie, część wykorzystywana

jest jako siedziba władz miejskich,

– Kościół Najświętszej Marii Panny i kaplica pw. św. Walentego z 1911 roku, znajdujące się na terenie

dawnego zamku, gdzie przechowywany był cudowny obraz Matki Boskiej (Częstochowskiej),

– Drewniana cerkiew pw. św. Paraskiewy z XVII wieku,

– Kaplica Snopkowskich, zwana też Basztą Ariańską z 1606 roku,

– Ratusz z XVII wieku,

– Żydowski dom modlitewny z 1909 roku,

– Cmentarze katolicki i żydowski,

– Oryginalna galicyjska zabudowa drewniana.

 

9.30 – 13.30 – przejazd na trasie Bełz, Tachliw, Woronów, Domaszew, Dąbrowa, Osjuki :

– zwiedzanie zabytkowych drewnianych oraz murowanych cerkwi na trasie przejazdu

13.30 – 14.15- obiad i odpoczynek (prowiant własny***)

14.15- 16.15- przejazd na trasie Osjuki,  Hujcze, Synkowycze, Rawa Ruska

zwiedzanie zabytków sakralnych oraz cmentarza wojennego z okresu  I Wojny Światowej

17.15 – 17.45- odprawa paszportowa oraz przejazd do m. Hrebenne.

17.45 – 18.00- dojazd do m. Siedliska (leśniczówka)

18.00 – kolacja- spotkanie z Wójtem Lubyczy Królewskiej Tomaszem Leszczyńskim, Wójtem Gminy Ulhówek Łukaszem Kłębek-  podsumowanie rajdu.

 

***obiad podczas II dniu rajdu, zabezpieczamy we własnym zakresie ( zorganizowane zostanie tylko ognisko)

 

Chętnych prosimy o potwierdzenie do dnia 22.06.2013r oraz wpłaty na konto:

PKOBP Oddział 1 w Zamościu    93 1020 5356 0000 1302 0031 5754

Podając imię  i nazwisko oraz liczbę osób z dopiskiem  „Rajd Rowerowy”

Jednocześnie powyższe informacje (imię i nazwisko uczestnika) + numer paszportu,  należy przesłać na adres mail mskorn@o2.pl

Więcej informacji pod nr tel. 606396435

Istnieje możliwość przyjazdu w przeddzień rajdu oraz zakwaterowania w internacie ZS nr 6 w Lubyczy Królewskiej- koszt ok. 20 zł od osoby.