W dniach 26-28 czerwca 2013 roku w Sękocinie Starym koło Warszawy odbył się XI Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy NSZZ FSG. W trakcie obrad wybrano nowe władze na czteroletnią kadencję. Najważniejszą funkcję w dalszym ciągu będzie sprawował kol. Mariusz TYL, który został obdarzony zaufaniem delegatów. Oto krótki filmik z XI Zjazdu: