Warszawa, dnia 18 lipca 2018 r.

Pan Mateusz MORAWIECKI Prezes Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3 00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze!

Informuję, że Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – pismo MSWiA nr DB-S-0230-6/2018, jednoznacznie stwierdza, że przewidziane środki na funkcjonowanie Straży Granicznej i wzrost uposażeń jej funkcjonariuszy są wysoce niewystarczające.

W ocenie ZG NSZZ FSG przewidziane w projekcie ustawy środki na wzrost uposażeń są zbyt małe, aby spowodować zatrzymanie niepokojącego zjawiska ilości wolnych wakatów i odchodzenia ze służby w Straży Granicznej przez doświadczonych, profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy. Warto w tym miejscu podkreślić, że liczba nowych kandydatów do służby, przed którymi stawia się jedne z najwyższym wymogów pod względem kwalifikacji, z dnia na dzień zmniejsza się.

Panie Premierze, niepokojąca liczba wakatów, niskie uposażenia oraz stale malejąca się liczba kandydatów do służby w Straży Granicznej, wymaga podjęcia przez Pana Premiera i Radę Ministrów natychmiastowych decyzji, które doprowadzą do poprawy tej sytuacji. Uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej nie mogą być niższe niż te w Straży Marszałkowskiej, SOP, MON i innych służbach specjalnych. Tym bardziej, że w 2018 roku tylko w SOP i Straży Marszałkowskiej uposażenia wzrosły na miarę potrzeb z jakimi mają do czynienia dzisiaj formacje mundurowe.

Należy podkreślić, że wprowadzenie ustawy modernizacyjnej było oczekiwane przez funkcjonariuszy, w szczególności po latach finansowych wyrzeczeń i niesłusznego odbierania kolejnych uprawnień socjalnych, które nazywano propagandowo przywilejami. Sytuacja ta doprowadziła do tego, że w wielu przypadkach funkcjonariusze kwalifikują się do korzystania z pomocy społecznej, a ich uposażenia przestały być konkurencyjne. Program modernizacji dawał nadzieję na poprawę egzystencji funkcjonariuszy i ich rodzin. Jednak przewidziane tam środki na wzrost uposażeń, okazały się być nieadekwatne do potrzeb i wymagają pilnego wzrostu.

Zdaniem ZG NSZZ FSG nie ma najmniejszego uzasadnienia, by tak drastycznie różnicować funkcjonariuszy. Funkcjonariusze Straży Granicznej swoją codzienną postawą i służbą na rzecz Ojczyzny i jej obywateli na to zasługują! W innym przypadku, podane informacje w dniu 5 czerwca 2018 roku, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o liczbie wakatów w Straży Granicznej nie zmniejszą się a będą wzrastać, ponieważ funkcjonariusze Straży Granicznej będą odchodzić do innych służb z uwagi na konkurencyjność obowiązujących tam uposażeń i przepisów socjalnych. Funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji z tytułu liczebności formacji, bądź innych nieznanych i niezrozumiałych dla nas powodów.

Panie Premierze, funkcjonariusze Straży Granicznej oczekują natychmiastowych zmian, realizację przedwyborczych obietnic i zapewnienie im godnej egzystencji na miarę nowoczesnego Państwa i społeczeństwa. To się należy tym, którzy każdego dnia i o każdej porze stoją na straży granic Rzeczypospolitej Polskiej, granic Unii Europejskiej i bezpieczeństwa państwa i jego obywateli!

Przewodniczący

Zarządu Głównego NSZZ FSG

Marcin Kolasa

2018_07_18_pismo do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiegoo ws. sytuacji w SG.pdf