Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w odpowiedzi na liczne zapytania funkcjonariuszy Straży Granicznej Zarząd Główny NSZZ FSG przy udziale Europejskiego Konsorcjum Ubezpieczeniowego Sp. z o.o. wynegocjował z PZU Życie SA. zniesienie karencji w Programie grupowego ubezpieczenia na życie.

W dniu 8 sierpnia 2018 roku Zarząd Główny NSZZ FSG przyjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z PZU Życie SA. w tej sprawie.

Zniesienie karencji dotyczy pełnego zakresu ubezpieczenia i obowiązuje wszystkich Pracowników Straży Granicznej, ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, w datach 01.09.2018r, 01.10.2018r. oraz 01.11.2018r.

Wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia bez karencji już od dziś mogą składać deklaracje przystąpienia u osób zajmujących się obsługą ubezpieczenia PZU Życie SA w Nadbużańskim OSG.