W czwartek, 3 listopada 2011 roku w Woli Uhruskiej odbyły się uroczystości wręczenia okolicznościowych medali  „XX-lecia NSZZ FSG”. Kapituła Medalu przy KKW NSZZ FSG w Warszawie uhonorowała  wyróżniających się związkowców, a także osoby, które aktywnie współdziałały z organizacją terenową w Woli Uhruskiej. Medale wręczali członkowie Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie, Przewodniczący kol. Andrzej STANIEC oraz Przewodniczący Organizacji Terenowej w Woli Uhruskiej, kol. Dariusz  KRASOWSKI. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w sali odpraw Placówki SG w Woli Uhruskiej. Okolicznościowym medalem zostali wyróżnieni : Komendant Placówki SG w Woli Uhruskiej – ppłk SG Jacek KOZAK, Zastępca Komendanta  – mjr SG Sławomir JANISZEWSKI oraz Kierownik Grupy Służby Granicznej – mjr SG Kazimierz HAMULCZUK. Druga część uroczystości odbyła się w trakcie Sesji Rady Gminy w Woli Uhruskiej. W obecności radnych gminy, medalem został uhonorowany Wójt Gminy Wola Uhruska – Jan Łukasik. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.