W dniu 27.10.2011 r. w Placówce Straży Granicznej w Bohukałach odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych medali  „XX-lecia NSZZ FSG”. Kapituła Medalu przy KKW NSZZ FSG w Warszawie uhonorowała  wyróżniających się związkowców, a także osoby, które aktywnie współdziałały z nieistniejącą już organizacją terenową w Bohukałach. Medale wręczali członkowie Prezydium Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie, Przewodniczący kol. Andrzej STANIEC oraz Wiceprzewodniczący kol. Lech SKIBICKI. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Komendant Placówki SG w Hrebennem – ppłk SG Ryszard MARCZUK, chor. SG Magdalena KŁUSEK, Wójt Gminy Terespol – Krzysztof IWANIUK, emerytowany funkcjonariusz SG – Artur SKULIMOWSKI, współwłaściciel PH „Milo” s.j. – Robert WOJDAKOWSKI oraz leśniczy Nadleśnictwa Neple – Tomasz SYLWESIUK.