W dniu 21.04.2022 roku odbyło się posiedzenie Podzespołu RDS ds. Służb Mundurowych w sprawie skutków jakie nowe zmiany podatkowe będą miały dla funkcjonariuszy.

Strona społeczna – związki zawodowe służb mundurowych- uważa, że funkcjonariusze są stratni w stosunku do ogółu Obywateli RP czynnych zawodowo na zmianach podatkowych, które są aktualnie projektowane i już niebawem trafią do Sejmu RP, gdyż jako funkcjonariusze płacimy wyższą składkę zdrowotną od naszych uposażeń niż ogół Obywateli.
Wynika to z faktu, że od naszego przychodu brutto nie są odprowadzane składki społeczne. Mamy zatem wyższą podstawę opodatkowania składki zdrowotnej, której od 2021 roku nie można będzie już odpisać w PIT.

A zatem w obawie strony społecznej funkcjonariusze tracą w stosunku do ogółu czynnych zawodowo Obywateli RP odpowiednio:

Funkcjonariusz zarabiający 4500 zł brutto traci ok. 50zł

6500 zł traci około 70zł

8500 zł traci około 90 zł

I ta różnica powinna zostać zrekompensowana zgodnie z wcześniejszymi gwarancjami MSWiA.

Na posiedzeniu był obecny Minister Pan Artur Soboń odpowiedzialny za projektowane podatkowe regulacje prawne.
Przedstawił informacje i liczby, że funkcjonariusze nie tracą jw. na nowych zmianach podatkowych, które mają wejść w życie od lipca br. z możliwością ich stosowania od stycznia 2022 roku.

Wyliczenia zostały nam przekazane w trakcie posiedzenia. Nie było zatem możliwości merytorycznej dyskusji i skonfrontowania obu ww. algorytmów.
Uzgodniono, że wyliczenia MF zostaną przeanalizowane przez stronę społeczną. Minister zadeklarował, że jeżeli znajdziemy jakieś błędy w wyliczeniach, On jako Poseł będzie mógł jeszcze zgłaszać poprawki w Sejmie, gdzie ustawa ma być procedowana w maju i tam wciąż może być ona poprawiana.

opracował: Sławomir Siwy Celnicy.pl