Już 20 lat istnieje Placówka Straży Granicznej w Zbereżu. Jesienią, pod koniec listopada 1992 roku, ówczesny Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, płk dypl. Józef  Biedroń dokonał uroczystego otwarcia Strażnicy Straży Granicznej w Zbereżu.

Pierwszym Komendantem był mjr Wiesław Pawlik, który dowodził Strażnicą do 2003 roku. Wtedy  odszedł na emeryturę i przekazał dowodzenie mjr SG Arturowi Rapie. Trzecim z kolei i ostatnim w historii Placówki Komendantem, został ppłk SG Zbigniew Kosz, który we wtorek 27 listopada 2012 r. pełnił funkcję gospodarza uroczystości.

Obchody jubileuszu Placówki zgromadziły wielu byłych i obecnych funkcjonariuszy Straży Granicznej, na czele z Komendantem NOSG w Chełmie, gen. bryg. SG Jarosławem Frączykiem oraz byłym Komendantem NOSG, płk dypl. rez. Józefem Biedroniem. Obecni byli także dwaj byli Zastępcy Komendanta NOSG w Chełmie, płk dypl. rez. Wojciech Borecki i ppłk rez. Jan Markowski, a także pierwszy Komendant Strażnicy, mjr rez. Wiesław Pawlik. Stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie, mjr SG Andrzej Staniec, a także Wiceprzewodniczący, kpt. SG Grzegorz Niewiadomski, który zarazem pełni obowiązki Komendanta PSG we Włodawie. Wśród zaproszonych, miło było gościć Starostę Powiatu Włodawskiego, Wiesława Holaczuka, przedstawicieli władz samorządowych oraz współdziałających służb mundurowych.

W tym uroczystym dniu, Komendant NOSG w Chełmie, gen. bryg. SG Jarosław Frączyk wręczył wyróżnionym funkcjonariuszom, akty mianowania na wyższy stopień Straży Granicznej. Po uroczystościach, zaproszeni goście zwiedzili Izbę Pamięci poświęconą patronowi Placówki, gen. bryg. Wilhelmowi Orlik Ruckemanowi, który był ostatnim dowódcą Korpusu Ochrony Pogranicza oraz wpisali się do księgi pamiątkowej.

Ostatnim punktem uroczystości był wspólny obiad w restauracji. W miłej atmosferze wspominano minione 20 lat funkcjonowania Placówki (Strażnicy) SG w Zbereżu oraz służbowe dokonania, pełniących w niej służbę funkcjonariuszy.