KOMUNIKAT
W dniu 14 listopada 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych odbyło się spotkanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka oraz komendanta głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominka Tracza z przedstawicielami Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG dotyczące planów reorganizacji Straży Granicznej.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli:
1. Grzegorz Polak – Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i współpracy Międzynarodowej MSW.
2. gen. bryg SG Marek Borkowski – Zastępca Komendanta Głównego SG.
3. płk SG Andrzej Pilaszkiewicz – Zastępca Komendanta Głównego SG.
Przedstawiciele NSZZ FSG:

1. kpt. SG Mariusz Tyl – Przewodniczący KKW NSZZ FSG .
2. kpt. SG Marcin Kolasa– Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG.
3. ppłk SG Jacek Zakrzewski – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG.
4. ppłk Andrzej Reja – Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG.
5. mjr SG Marek Ziniewicz – członek Prezydium KKW NSZZ FSG.
6. por. SG Bartłomiej Galanty – członek Prezydium KKW NSZZ FSG.
7. st. chor. sztab. SG Piotr Grabowski – członek Prezydium KKW NSZZ FSG.
8. mjr SG Andrzej Staniec – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadbużańskim OSG.
9. mjr SG Radosław Bochen – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Nadodrzańskim OSG.
10. mjr SG Wojciech Mikusek – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Sudeckim OSG.
11. st. chor. sztab. SG Piotr Kutka – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Śląskim OSG.
12. st. chor. sztab. SG Piotr Bazyluk – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Podlaskim OSG.
13. st. chor. sztab. Józef Szabla- ZO NSZZ FSG przy Karpackim OSG.
14. ppor. SG Maciej Ziała- Przewodniczący ZU przy OSS SG w Lubaniu
15. chor. sztab. Maciej Węsierski – Przewodniczący ZO NSZZ FSG przy Morskim OSG
16. st. chor. SG Paweł Sucharzewski – Przewodniczący ZU NSZZ FSG przy CS SG w Kętrzynie.

Pan minister Piotr Stachańczyk w odpowiedzi na zadane pytania przez przedstawicieli NSZZ FSG poinformował zebranych, że w chwili obecnej nie zapadły żadne decyzje dotyczące likwidacji oddziałów. Decyzje takie zostaną podjęte do dnia 15 grudnia 2012 roku i zostaną poprzedzone gruntownymi analizami. Straż Graniczna ma stać się służbą migracyjną. Głównym zadaniem Straży Granicznej będzie wykonywanie zadań związanych z  ochroną granicy państwowej i przeciwdziałanie nielegalnej migracji.

Z tego powodu przygotowano nowy model funkcjonowania SG, który uwzględnia rzeczywiste zagrożenia i potrzeby w zakresie skutecznej realizacji zadań. Umiejscowienie komendy oddziału ma wynikać ze względu na zapewnienia bezpieczeństwa a nie wydatkowanych do tej pory środków. Planuje się, że zasięg terytorialny oddziału będzie odpowiadać obszarowi danego województwa lub województw. Zakłada się utworzenie placówek np.: w Olsztynie, Gorzowie Wielkopolskim. Docelowo duże placówki SG mają znajdować się w miastach wojewódzkich.

Zdaniem ministra, utrzymywanie dotychczasowych struktur Straży Granicznej wewnątrz kraju w porównaniu do braków na granicy zewnętrznej jest niezasadne.
W grudniu 2012 roku zapadną ostateczne decyzje o strukturach etatowych placówek SG. Pan minister podkreślił, że MSW i Komenda Główna Straży Granicznej nie planuje zwolnień funkcjonariuszy. Czynnik ludzki jest najważniejszy. W drugiej połowie 2013 roku przewiduje się rozmowy w kwestii szkolnictwa w Straży Granicznej. Podstawę będzie stanowił raport NIK dotyczący szkolnictwa w MSW. Szkolnictwo ma być przemyślaną strategią uwzględniająca potrzeby i uzyskiwane kompetencje. Do końca listopada komendant główny SG ma przedstawić MSW koncepcje funkcjonowania SG  w zakresie lotnictwa. Ponadto planuje się przeprowadzenie audytu zadań i stopnia ich realizacji w placówkach i oddziałach na granicy zewnętrznej.W swoim wystąpieniu gen. bryg. SG Dominik Tracz przedstawił uzasadnienie i przyczyny opracowania nowego modelu funkcjonowania Straży Granicznej wewnątrz kraju.
Siedziba i struktura placówki SG została zdefiniowana na podstawie analiz i realnych potrzeb. Przedstawione propozycje są najbardziej optymalne i odzwierciedlają realne potrzeby. Pan komendant główny SG jeszcze raz podkreślił, że nie będzie przenoszenia ,,na rozkaz”.  Natomiast funkcjonariusze SG, którzy zdecydują się na pełnienie służby na granicy zewnętrznej przenoszeni będą z urzędu. Likwidacja stanowisk przeprowadza będzie na podstawie stosownego zarządzenia. Nie będzie utrudnień w przechodzeniu funkcjonariuszy SG do innych służb mundurowych. Na stronach intranetowych oddziałów na zewnętrznej granicy umieszczono informacje o wakatach. Ponadto zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne z funkcjonariuszami z placówek wewnątrz kraju z przedstawicielami oddziałów z granicy zewnętrznej. Do prac nad etatem zostaną włączeni przedstawiciele NSZZ FSG.

Wiceprzewodniczący KKW NSZZ FSG
kpt. SG Marcin Kolasa