21 lutego 2013 Przewodniczący KKW NSZZ FSG Mariusz Tyl wystosował Pismo do Komendanta Głównego SG

2802pismo_w związku z udzieleniem zgody przez Pana Piotra Stachańczyka – sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na prowadzenie prac nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

wniesiono o powołanie wspólnego zespołu służbowo-związkowego do opracowania przedmiotowego projektu.funkcjonariusz