Informuję, że na bazie niżej wymienionego porozumienia funkcjonariusze NOSG oraz pracownicy cywilni na podstawie legitymacji lub zaświadczenia o zatrudnieniu mają prawo w ramach usługi w warsztacie ,,Mark Mot” do zniżki 10% na części jak i robociznę.

porozumienie_markmot .pdf

Należy poinformować osoby obsługujące o przysługującej zniżce.

pozdrowienia Lech Skibicki