W dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbędzie się:
– o godzinie 12:00  pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej (druk nr 3543), które uzasadnia przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP.
– o godzinie 16:30 pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604), które uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W posiedzeniach uczestniczyć będzie Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ FSG Marcin Kolasa oraz przedstawiciele ZG NSZZ Policjantów i NSZZ FiPW. 

Źródło www.sejm.gov.pl