Konferencja 6W piątek, 5 kwietnia 2013 roku w restauracji „Pod Kasztanami” w Chełmie odbyła się Oddziałowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza NSZZ FSG przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Udział wzięło 83 delegatek i delegatów z wszystkich Organizacji Terenowych działających przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej. Obradom gościnnie przyglądali się kol. Mariusz Tyl – Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej oraz kol. Robert Lis  – Przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej.

Obrady rozpoczął ustępujący Przewodniczący Zarządu Oddziałowego, kol. Andrzej Staniec, który powitał gości oraz delegatów biorących udział w Konferencji. Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wyboru Przewodniczącego Konferencji Oddziałowej, którym jednogłośnie został wybrany kol. Andrzej Omiotek. Po chwili wybrano członków komisji skrutacyjnej, w której znaleźli się: kol. Marcin Zabawa jako Przewodniczący, kol. Edmund Maryńczak jako Wiceprzewodniczący oraz kol. Tomasz Szot jako Sekretarz. Konferencja 3Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdań: kol. Andrzeja Stańca z działalności Zarządu Oddziałowego, kol. Lecha Skibickiego z polityki finansowej Zarządu Oddziałowego oraz kol. Jarosława Kowalika jako Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie, a tym samym udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w ChełmieAndrzej Omiotek

Z sali zostały zgłoszone dwie kandydatury, kol. Andrzeja Stańca i kol. Grzegorza Juraka. Po krótkiej autoprezentacji kandydatów przeprowadzono tajne głosowanie. O jego wyniku poinformował Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, kol. Marcin Zabawa. Nowym Przewodniczącym Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie został wybrany kol. Andrzej Staniec. Andrzej StaniecNastępnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Członków Prezydium Zarządu Oddziałowego. Delegaci obdarzyli swoim zaufaniem następujących kandydatów: Lecha Skibickiego, który został Skarbnikiem, Piotra Niewiadomskiego, jako Sekretarza oraz Wiceprzewodniczących, Mariusza Hałasę, Bogusława Kudelskiego, Andrzeja Polaka i Dariusza Rubacha. Kolejnym punktem obrad był wybór Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. W tajnym głosowaniu wybrano kol. Grzegorza Niewiadomskiego. Końcowym akordem wyborów było poznanie składu delegatów na Krajową Konferencję Delegatów, która pod koniec czerwca odbędzie się w Warszawie. Konferencja 2W składzie znaleźli się: kol. Andrzej Staniec jako Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie oraz wybrani w tajnym głosowaniu: kol. Paweł Borowiec /PSG Hrebenne/, kol. Dariusz Grządkowski /PSG Włodawa/, kol. Jarosław Kosmowski /NOSG Chełm/, kol. Bogusław Kudelski /PSG Hrebenne/, kol. Grzegorz Niewiadomski /PSG Wola Uhruska/, kol. Piotr Niewiadomski /PSG Sławatycze/, kol. Andrzej Omiotek /ZT Emerytów i Rencistów/, kol. Andrzej Polak /PSG Zbereże/, kol. Dariusz Rubach /PSG Terespol/, kol. Lech Skibicki /NOSG Chełm/.Mariusz Tyl

wręczenie medaluPo zakończonych wyborach odbyła się miła uroczystość uhonorowania kol. Bogusława Kudelskiego za działalność na rzecz związków zawodowych. Decyzją Krajowej Komisji Wykonawczej został wyróżniony medalem pamiątkowym „Za zasługi dla NSZZ FSG”. Medal wręczyli Przewodniczący KKW, kol. Mariusz Tyl oraz Przewodniczący ZO NSZZ FSG w Chełmie, kol. Andrzej Staniec.Konferencja 1

Ostatni głos należał do Przewodniczącego Konferencji Oddziałowej, kol. Andrzeja Omiotka, który podziękował wszystkim gościom i delegatom za udział w Konferencji, podjęte wybory oraz zakończył Konferencję Sprawozdawczo-Wybroczą.Delegaci

 

 

 

 

Oto jak przedstawia się skład Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Chełmie:

Przewodniczący – kol. Andrzej Staniec /Komenda Oddziału/

Wiceprzewodniczący Skarbnik – kol. Lech Skibicki /Komenda Oddziału/

Wiceprzewodniczący Sekretarz – kol. Piotr Niewiadomski /PSG Sławatycze/

Wiceprzewodniczący – kol. Mariusz Hałasa /PSG Hrebenne/

Wiceprzewodniczący – kol. Bogusław Kudelski /PSG Hrebenne/

Wiceprzewodniczący – kol. Andrzej Polak /PSG Zbereże/

Wiceprzewodniczący – kol. Dariusz Rubach /PSG Terespol/

Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej – kol. Grzegorz Niewiadomski /PSG Wola Uhruska/