sienkiewicz_bartlomiej_msw„Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o reorganizacji Straży Granicznej. Zakłada m.in. utworzenie na południowej granicy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą komendy w Raciborzu oraz nowy zasięg terytorialny Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zmiany zostały dostosowane do realizowanych zadań wewnątrz kraju oraz na granicy zewnętrznej Strefy Schengen. Strażnicy graniczni z reorganizowanych oddziałów (w tym Karpackiego i Sudeckiego) będą mogli kontynuować służbę w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Natomiast odnośnie pracowników cywilnych podejmowane są działania aby mogli nadal pracować w Straży Granicznej lub w innych służbach podległych resortowi.

Podpisane przez ministra spraw wewnętrznych rozporządzenie w sprawie zniesienia niektórych oddziałów Straży Granicznej oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej, zostało przekazane do Rządowego Centrum Legislacji, celem publikacji w Dzienniku Ustaw. Pierwsze zmiany zaczną obowiązywać już w maju br.

Po reorganizacji liczba i zasięg terytorialny oddziałów Straży Granicznej będzie dostosowana do zadań realizowanych, odpowiednio na wewnętrznym oraz na zewnętrznym odcinku granicy, a także w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji.
Główne założenia reorganizacji Straży Granicznej

Na granicy południowej powstanie nowy oddział Straży Granicznej – Śląsko-Małopolski z siedzibą w Raciborzu. Obejmie on swoim zasięgiem trzy województwa: opolskie, śląskie i małopolskie. Doświadczenia z wcześniejszej reorganizacji na granicy zachodniej wskazują, że do koordynowania i nadzorowania w tych województwach odpowiednia będzie jedna komenda oddziału. Za taką lokalizacją siedziby komendy Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej przemawia m.in.: optymalna infrastruktura do wykonywania zadań komendy oddziału oraz niższe roczne koszty jej utrzymania niż w innych możliwych lokalizacjach.

Nadodrzański OSG z komendą w Krośnie Odrzańskim otrzyma nowy zasięg terytorialny. Będzie działał na terenie województw: lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego (aktualnie podzielone pomiędzy dwa oddziały). Terytorialnie za teren, przez który biegną dwie kluczowe autostrady tranzytowe wschód-zachód, będzie odpowiadał jeden komendant oddziału.

Zmieni się także obszar terytorialny Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Do oddziału Morskiego zostanie włączony obszar całego województwa zachodniopomorskiego.

Obiekty Straży Granicznej w Nowym Sączu będą w części nadal wykorzystywane przez pozostającą tam jednostkę Straży Granicznej. Natomiast służby resortu spraw wewnętrznych zgłosiły zapotrzebowanie na wykorzystanie pozostałych obiektów w Nowym Sączu (Karpacki Oddział SG). Wstępnie uzgodniono zlokalizowanie w tych obiektach krajowej bazy sprzętu i wyposażenia na potrzeby ochrony ludności w ramach szkoły aspirantów PSP. Obiekty Komendy Oddziału w Kłodzku będą nadal wykorzystywane przez Straż Graniczną we współpracy z Policją, Służbą Celną i Inspekcją Transportu Drogowego.

Harmonogram reorganizacji Straży Granicznej

16 października br. zmieniony zostanie terytorialny zasięg działania Morskiego i Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z kolei 16 listopada br. zniesiony zostanie Sudecki Oddział Straży Granicznej, a jego dotychczasowy terytorialny zasięg działania zostanie włączony do Nadodrzańskiego Oddział SG.

Natomiast od 1 stycznia 2014 r. zniesiony zostanie Karpacki Oddział Straży Granicznej, a jego terytorialny zasięg działania zostanie włączony do Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG (po wcześniejszej zmianie nazwy obecnego Śląskiego OSG na Śląsko-Małopolski OSG, co nastąpi 1 lipca br.).

Funkcjonariusze i pracownicy reorganizowanych oddziałów

W związku z reorganizacją Straży Granicznej MSW nie planuje zwolnień funkcjonariuszy. Funkcjonariusze będą mogli kontynuować służbę w innych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej. Na samej granicy zewnętrznej UE jest dostępnych ponad 1700 stanowisk służbowych do obsadzenia. Wiąże się to m.in. z budową nowych i rozbudową istniejących przejść granicznych na odcinku z Ukrainą (Budomierz, Dołhobyczów, Korczowa) oraz Białorusią (Połowce), a także z realizacją umów o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Rosją.

MSW wraz z Komendą Główną Straży Granicznej będzie podejmowało działania na rzecz zapewnienia miejsc pracy także dla pracowników z oddziałów, które będą reorganizowane. Planuje się, że większość pracowników Straży Granicznej o ile nie będzie mogła kontynuować pracy w tej formacji znajdzie zatrudnienie w innych służbach podległych resortowi.

Nowy model funkcjonowania SG przygotowały Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Komenda Główna Straży Granicznej. „

źródło: msw.gov.pl