Wystąpienie do Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Marka Łapińskiego w sprawie przedstawienia wytycznych i zasad dokumentowania pełnienia służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w warunkach, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji (…).

2018_01_11_KGSG_dodatkowe-procenty.pdf