Podwyżki będą wyższe, niż wcześniej zostało to ustalone – poinformował przedstawicieli związków zawodowych minister Mariusz Błaszczak. Na podwyżki dla funkcjonariuszy uzyskano dodatkową kwotę ponad 31,2 mln złotych. Oznacza to, że zaplanowana wcześniej podwyżka w wysokości 4,61 wzrośnie do 5 proc.

Minister przychylił się do propozycji, żeby wszyscy funkcjonariusze otrzymali podwyżkę w jednakowej kwocie.podwyzki_sg

Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, średnie podwyżki wynosić miały: 186 zł dla policjantów, 188 zł dla strażników granicznych, 195 zł dla funkcjonariuszy BOR i 183 zł dla strażaków. Wzrost podwyżki oznacza, że funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają średnio o 15-16 zł miesięcznie więcej, niż wcześniej planowano. Tak więc aktualne kwoty podwyżek wyniosą: 202 zł dla policjantów, 203 zł dla strażników granicznych, 210 zł dla funkcjonariuszy BOR i 198 zł dla strażaków.

Równocześnie wielokrotność kwoty bazowej (tzw. mnożnika, składającego się na przeciętne uposażenie funkcjonariusza) wzrośnie nie o 0,13 (o 0,14 dla BOR), a o 0,14 (o 0,15 dla BOR). Minister przychylił się do propozycji, żeby wszyscy funkcjonariusze otrzymali podwyżkę w jednakowej kwocie.

Jak podkreślił szef MSWiA, dodatkowe środki w budżecie MSWiA to efekt dobrej współpracy z Ministrem Obrony Narodowej.

Funkcjonariusze otrzymają wyższe wynagrodzenie po wejściu w życie ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia 2016 roku.

– To przejaw naszej dbałości o bezpieczeństwo kraju  i obywateli. Jeżeli służby mundurowe są dobrze wyposażone i wynagradzane, wtedy poziom bezpieczeństwa jest większy – dodał minister Mariusz Błaszczak.

Ustawa modernizacyjna służb

podwyzki1_sgPodczas spotkania ministra Mariusza Błaszczaka i wiceministra Jarosława Zielińskiego z przedstawicielami związków zawodowych w siedzibie resortu, poruszono również kwestie projektu ustawy modernizacyjnej formacji podległych MSWiA. – Chciałbym, żebyśmy wspólnie, w konsultacji z Państwem wypracowali zasady ustawy o modernizacji służb mundurowych – powiedział szef MSWiA. Nad kształtem ustawy pracować będzie specjalnie powołana w tym celu grupa robocza, do której strona społeczna może zgłaszać kandydatów.  W ustawie tej przewidziane powinny być również środki na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji.

Forum Dialogu Społecznego

Podczas spotkania strona związkowa przekazała ministrowi propozycję utworzenia wojewódzkich forów dialogu społecznego. Zgodnie z tą propozycją Fora powoływaliby wojewodowie, a w ich skład weszliby komendanci wojewódzcy formacji oraz przedstawiciele związków zawodowych służb działających na terenie województwa.