18 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie kierownictwa MSWiA z przedstawicielami związków zawodowych działających w resorcie.

Podczas spotkania Minister Mariusz Błaszczak oraz Wiceminister Jarosław Zieliński wysłuchali postulatów i propozycji zgłoszonych przez stronę związkową, deklarując gotowość resortu do prowadzenia uzgodnień i wspólnych prac ze stroną społeczną.minister_mswia

Przedstawiciele związków poruszyli m.in. kwestie dotyczące podwyżek wynagrodzeń od 1 stycznia 2016 r. w tym wysokości i zasad podziału środków, konieczności uchwalenia nowej ustawy modernizacyjnej dla służb resortu, dysproporcji w wysokości wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji oraz zmian w przepisach tzw. ustawy o L-4.

Minister Mariusz Błaszczak poinformował, iż opracowany zostanie projekt nowej ustawy modernizacyjnej, która będzie tworzona w porozumieniu ze stroną związkową w ramach prac specjalnej grupy roboczej. Strona społeczna zgłosiła ponadto postulat rozszerzenia Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA na poszczególne województwa.

spotkanie_nszzfsg_mswiaMinister wstępnie przychylił się do propozycji aby przyszłoroczne podwyżki dla funkcjonariuszy miały charakter kwotowy i były wypłacane w jednakowej wysokości dla każdego. Realizacja podwyżki dla funkcjonariuszy i pracowników resortu nastąpi niezwłocznie po uchwaleniu ustawy budżetowej, z mocą od 1 stycznia 2016 roku. Przeprowadzona również zostanie analiza obowiązujących rozwiązań w zakresie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Przez związki zawodowe zgłoszony został także postulat 90-dniowego okresu karencji w skali roku, podczas którego zwolnienie funkcjonariusza byłoby płatne 100 %.

 

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących związków zawodowych

  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów;
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa;
  • Związek Zawodowy Strażaków „Florian”;
  • Krajowa Sekcja Pożarnictwa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”;
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji;
  • Związek Zawodowy Pracowników Policji z siedzibą w Katowicach;
  • Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiAP;
  • Niezależny Związek Zawodowy Policji;
  • NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji.

źródło www.msw.gov.pl