I TURNIEJ IM POR. SG ZDZISŁAWA GŁÓWKI W HRUBIESZOWIE

W dniu 22.01.2011 roku w Hrubieszowie najdalej wysuniętym na wschód mieście Unii Europejskiej i obszaru Schengen odbył się „I Turniej Halowej Piłki Nożnej im. por. SG Zdzisława Główki – wieloletniego działacza NSZZ FSG, V-ce Przewodniczącego Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG, naszego nieodżałowanego tragicznie zmarłego kolegi, którego pracowitość i upór w pracy związkowej jest do tej pory przykładem skuteczności i efektywności związkowej działalności. Przypomnę chociażby wśród wielu związkowych efektów pracy Zdzisława wywalczenie możliwości zwrotu funkcjonariuszom Straży Granicznej nadgodzin z lat poprzednich.Organizatorem I Turnieju był Zarząd Oddziałowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej wraz z Zarządami Terenowymi w Hrubieszowie i Horodle a w zasadzie duża grupa członków tych organizacji, którym należą się słowa podziękowania za upór i determinację włożoną w przygotowanie tego przedsięwzięcia.

Turniej rozgrywany był dzięki uprzejmości władz miasta Hrubieszowa w pięknych i jak się okazało bardzo gościnnych obiektach Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza przy ulicy Stefana Żeromskiego 29 oraz Hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Stanisława Ciesielczuka 2.

Patronat nad Turniejem przejęli Przewodniczący Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ FSG kol. Mariusz Tyl, Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie – Płk SG Marian Pogoda, Burmistrz miasta Hrubieszowa – Tadeusz Garaj.

W Turnieju uczestniczyły reprezentacje Placówek Straży Granicznej z: Terespola, Dorohuska, Skryhiczyna, Horodła, Hrubieszowa, Kryłowa, Dołhobyczowa, Łaszczowa, Chłopiatyna, Hrebennego, Komendy Oddziału w Chełmie, Straży Pożarnej Hrubieszów, Jednostki Wojskowej 4055 Hrubieszów, Zakładu Karnego Hrubieszów, Reprezentacji Samorządu miasta Hrubieszowa – „Prywaciarz”.

Otwarcie Turnieju, które odbyło się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojsk Ochrony Pogranicza, odbyło się przy udziale wielu zaproszonych gości: Przewodniczącego KKW NSZZ FSG kol. Mariusza Tyla, przedstawiciela Komendy Oddziału ppłk Janusza Korkosza, Dyrektorów i Szefów urzędów, administracji, samorządu miasta Hrubieszowa, wójtów przygranicznych gmin Hrubieszów, Horodło, Werbkowice, Kryłów, Dołhobyczów, Łaszczów.

Jednak najważniejszymi gośćmi na rozpoczęciu Turnieju byli małżonka Zdzisława wraz z synami Pawłem i Jakubem, którzy na wstępie zostali przez wszystkich nagrodzeni długimi brawami, kwiatami i prezentami od wszystkich uczestników.

Po uroczystym otwarciu rozpoczęły się zmagania sportowe, zespoły zostały podzielone na cztery grupy eliminacyjne, z których wyszły do dalszych gier dwie najlepsze drużyny, rozgrywające następnie mecze systemem pucharowym. W dalszej części Turnieju stojącym na bardzo wysokim poziomie do półfinałów awansowały zespoły gospodarzy PSG Hrubieszów, PSG Hrebenne, PSG Horodło i reprezentująca samorząd miasta Hrubieszowa drużyna „Prywaciarza”. Do finału awansowały dwie drużyny z Hrubieszowa, z których lepszą okazała się drużyna PSG Hrubieszów zwyciężając w całym Turnieju.

Zakończenie Turnieju odbyło się w Hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najlepsze zespoły i wyróżnieni zawodnicy otrzymali za zajęcie czołowych miejsc okolicznościowe puchary i dyplomy. Za pierwsze miejsce puchar ufundował Przewodniczący KKW NSZZ FSG kol. Mariusz Tyl, pozostałe puchary ufundował Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Marcin Gołka z PSG Hrebenne.

Najlepszym bramkarzem – Krzysztof Pasieka z PSG Hrubieszów.

Królem strzelców – Łukasz Jaworski z PSG Hrubieszów.

Równolegle podczas trwania Turnieju złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze na grobie Zdzisława a następnie w Placówce Straży Granicznej w Hrubieszowie zorganizowano dla zaproszonych gości spotkanie poświęcone przywołaniu pamięci naszego nieodżałowanego kolegi, podczas którego przedstawiono prezentację multimedialną oraz pokazano pamiątki osobiste i rodzinne pozostałe po Zdzisławie.

Turniej zakończony został uroczystą kolacją, która dała możliwość przywołania jakże jeszcze żywych wspomnień o Zdzisławie, ale również była chwilą wymiany doświadczeń, wynikających z codziennej jakże trudnej i odpowiedzialnej służby w Straży Granicznej.