W dniach 05-06 maja 2012 roku odbył się I Międzynarodowy Rajd Rowerowy – Straż Graniczna i Przyjaciele – „Szlakiem Zabytkowej Architektury Drewnianej w Rejonie Żółkiewskim”. Rajd został zorganizowany na trasach Wschodniego Roztocza. Atmosfera była znakomita. Uczestnicy rajdu podziwiali piękną przyrodę oraz unikatowe cerkwie znajdujące się na trasie przejazdu. Doświadczyli gościnności mieszkańców Ukrainy oraz władz miejskich Rawy Ruskiej i Żółkwi. Dla wielu z uczestników, majowy rajd miał charakter poznawczo – odkrywczy, a także pozwolił na  zbliżenie z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Impreza została zorganizowana przez  funkcjonariuszy Straży Granicznej w Łaszczowie z siedzibą w Lubyczy Królewskiej, Wójta Gminy Lubycza Królewska oraz Zarząd Terenowy Koła PTTK w Lubyczy Królewskiej. Udział wzięli funkcjonariusze Straży Granicznej, osoby reprezentujące samorządy lokalne i administrację rządową, nauczyciele akademicy, funkcjonariusze innych służb mundurowych a także pasjonaci aktywnego wypoczynku.

Logistycznego wsparcia  w rajdzie udzielił Zarząd Oddziałowy NSZZ FSG w Chełmie.

Wykorzystano zdjęcia zamieszczone na portalu www.lubycza.pl