W dniu 4 lipca 2018 roku Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych przekazała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji kolejny projekt porozumienia dotyczący realizacji postulatów Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z dnia 12 marca 2018 r.

Zawarte w projekcie zapisy w sposób kompromisowy podchodzą do wszelkich uwag, które w trakcie dotychczasowych rokowań zgłaszali przedstawiciele obydwu stron.

Federacji ZZ SM wyraża nadzieję, że oparcie dalszy negocjacji na tym właśnie projekcie pozwoli na szybkie osiągniecie porozumienia i zapobiegnie dalszemu rozwojowi protestów.

Jednocześnie informuję, że w dniu 11 lipca 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady Federacji ZZ SM, podczas którego zostaną podjęte decyzje co do dalszych działań w przypadku braku osiągnięcia porozumienia.

Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Marcin Kolasa