Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

podjęła w dniu 11 lipca br. decyzję

o rozpoczęciu od dnia 16 lipca 2018 r.

ogólnopolskiej akcji protestacyjnej służb mundurowych.


Protest służb mundurowych rozszerzy się o funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej – poinformował w środę przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Marcin Kolasa.

Decyzję o rozpoczęciu ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych na swoim środowym posiedzeniu. Protest rozpocznie się 16 lipca i obejmie wszystkie służby reprezentowane przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, a więc oprócz Policji również Służbę Więzienną, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Celno-Skarbową.

Decyzja ta jest podyktowana brakiem podpisania porozumienia z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, porozumienia, które gwarantuje realizację żądań skierowanych przez Federację do pana ministra 12 marca 2018 roku – powiedział przewodniczący FZZSM Marcin Kolasa.

Zaznaczył, że Rada Federacji zarekomendowała funkcjonariuszom przede wszystkim oflagowanie jednostek, a także „stosowanie pouczeń w związku z ujawnieniem wykroczeń, za które można nakładać mandaty karne”.

W następnej kolejności, jeżeli te rozmowy nie przyniosą spodziewanych efektów, przygotowujemy ogólnopolską manifestację – zapowiedział Kolasa. Dodał, że możliwe są także inne działania, ale decyzję o nich będzie podejmował komitet protestacyjny. czytaj więcej …

źrodło: http://www.rmf24.pl