19.12.2016 Warszawa Podpisanie ustawy obnizajacej wiek emerytalny przez prezydenta Andrzeja Dude N/z prezydent Andrzej Duda fot Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała pismo do Prezydenta RP, związane z uchwaleniem 9 listopada 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

2017_12_13_pismo do Prezydenta RP.pdf