W dniu 11.12.2017r. Na terenie Komendy NOSG w Chełmie odbyło się zebranie Zarządu Oddziałowego NSSZ FSG .

W Zebraniu uczestniczyli przewodniczący Zarządów Terenowych i prezydium Zarządu Oddziałowego. Gościnnie uczestniczył w spotkaniu Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego kol. Dariusz Rubach.

Podczas spotkania była poruszana problematyka związana z codzienna służbą. Omówiono szereg spraw związanych z działalnością związkową.

Na zakończenie zebrania ksiądz kapelan NOSG ppłk SG. Wiesław Kondraciuk poprowadził spotkanie opłatkowe w towarzystwie przybyłych związkowców.