FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Koleżanki i Koledzy!

„Dość lekceważenie społeczeństwa” pod takim hasłem odbywać się będą we wrześniu w Warszawie ogólnopolskie dni protestu, zaplanowane przez trzy reprezentatywne centrale związkowe.
FZZ wraz z pozostałymi centralami tj. OPZZ i NSZZ Solidarność w dniu 26 czerwca 2013 r. na znak protestu zawiesiły swój udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz Zespołach Branżowych. Zawieszenie prac w ww. gremiach przez trzy reprezentatywne organizacje związkowe nastąpiło na skutek prowadzonego przez rząd, już od dłuższego czasu, pozorowanego dialogu społecznego. Obecny Rząd zupełnie ignoruje postulaty zgłaszane przez związki zawodowe czego dowodem jest przebieg prac min. nad zmianami w Ustawie Kodeks Pracy, w ustawach o systemie ochrony zdrowia, edukacji, a także ustawie antykryzysowej.
Dość już legitymizowania pozorowanego dialogu, jaki toczy się obecnie w Polsce.
Dlatego też domagamy się: wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie Pracy, przyjęcia ustawy wymuszającej szybszy wzrost płacy minimalnej, wycofania wprowadzonego podwyższonego wieku emerytalnego, podniesienia progów dochodowych upoważniających do świadczeń rodzinnych i socjalnych, ograniczenia stosowania „śmieciowych” umów o pracę, pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia oraz dostępu do edukacji oraz pełnej realizacji pakietu antykryzysowego z 2009r.
Jeszcze raz apeluję do wszystkich członków Forum o czynny udział w zaplanowanych akcjach! Uczestnictwo w manifestacjach winno leżeć w interesie każdego pracownika (nie tylko „związkowca”), któremu zależy na poszanowaniu godnych warunków pracy, o które walczymy.
Bądźmy razem w tych dniach i wyraźmy wspólny środowiskowy protest przeciwko szkodliwym działaniom i zaniechaniom obecnego rządu.
Do zobaczenia!
PRZEWODNICZĄCY
FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
Tadeusz Chwałka

APEL.pdf Komunikat.pdf Pismo_MS.pdf Pismo_MSW.pdf