Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała pismo do Prezydenta RP

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała pismo do Prezydenta RP

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała pismo do Prezydenta RP, związane z uchwaleniem 9 listopada 2017 roku ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw.

2017_12_13_pismo do Prezydenta RP.pdf