W dniu 26 lutego 2021 roku obradował w trybie zdalnym XV Nadzwyczajny Statutowy Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ FSG w którym udział wzięli uprawnieni delegaci Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG przy Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie.

Krajowy Zjazd Delegatów podjął dwie ważne uchwały.
Większością głosów delegatów zatwierdzono projekt nowego Statutu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Druga uchwała zjazdu to decyzja o przedłużeniu kadencji osób pełniących funkcję w organach Zarządów Terenowych, Zarządów Oddziałowych, Zarządzie Głównym oraz delegatów na okres obowiązywania stanu stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 i związanymi z tym obostrzeniami, wprowadzającymi zakaz organizowania wszelkiego rodzaju zebrań lub spotkań które to nie pozwalają teraz przeprowadzenia wyborów członków organów na nowa kadencję.