Pełnych radości, pokoju
Świąt Wielkiej Nocy
oraz wiele pomyślności i sukcesów
Życzy Państwu Zarząd NSZZ FSG w Chełmie