Polscy pogranicznicy będą współpracować podczas mistrzostw Europy ze strażnikami z Litwy, Niemiec i Słowacji.
Będą także wspólne patrole polskich pograniczników z partnerami z sąsiednich krajów. Podczas turnieju Straż Graniczna będzie dysponowała terminalami mobilnymi oraz specjalnymi samochodami wyposażonymi w urządzenia umożliwiające połączenie z bazami danych.

Dzięki nim pogranicznicy będą mogli dokonywać odprawy w każdym miejscu, także podróżnych w głębi kraju.
Ostateczną decyzję o przywróceniu kontroli na wewnętrznych granicach Unii Europejskiej podejmie w grudniu minister spraw wewnętrznych i administracji.