W dniu dzisiejszym tj. 11 lutego 2022 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, zgodnie z którym funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymają podwyżki w dodatku za stopień.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/364

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.